Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

6327 a28f 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viascorpix scorpix
fremde
Nic nie może przecież wiecznie trwać
Co zesłał los trzeba będzie stracić
Za miłosć też przyjdzie kiedyś nam zapłacić
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy
fremde
5328 99fd 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul vialovelydaisy lovelydaisy

August 23 2017

fremde
fremde
Niektórzy pojawiają się  znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.
— Mały Książe
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaJosette Josette
fremde
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
fremde
fremde
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
2001 a6d2 390
fremde
fremde
3088 d8f8 390
yup
Reposted fromlouve louve viagoraca-czekolada goraca-czekolada
fremde
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa
fremde
1725 4143 390
fremde
Postaram ci się zaufać, bo razem możemy być wyjątkowi, a bez siebie zwyczajni.
— Meredith Grey, sez. IV, odc. 17
fremde
7496 e76d 390
Reposted from0 0 viagoraca-czekolada goraca-czekolada
fremde
fremde
3817 a5f0 390
fremde
fremde
1292 3b36 390
fremde
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl