Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

fremde
fremde
2881 d6b7 390
Reposted fromsoSad soSad viaawaken awaken
3716 d383 390
fremde
2630 88d2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaendlesslove16 endlesslove16
fremde
8237 116b 390
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viascorpix scorpix

August 15 2017

fremde

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaawaken awaken
fremde
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viaawaken awaken
fremde
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamahre mahre
fremde
czemu tak szybko mi upływa czas,
niech ten wieczór się nie kończy, chwilo proszę wiecznie trwaj.
Reposted fromorchis orchis viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
Nie będzie nigdy już nas, skąd Ty to znasz?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
Reposted frommakswilczur makswilczur viaawaken awaken
fremde
Reposted fromsowaaa sowaaa viaawaken awaken
fremde
fremde
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaJosette Josette
fremde
5328 99fd 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaJosette Josette
fremde

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer viaJosette Josette
fremde
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viaJosette Josette
fremde
5657 8cd6 390
Reposted fromamatore amatore viaendlesslove16 endlesslove16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl