Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

fremde
ludzie chcą dobrze, tylko nie potrafią
— Leibniz
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
fremde
Ale widzisz, kurwa, życie to jedno wielkie rozczarowanie, prawda?
— Jeffery Deaver - "Błękitna pustka"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
fremde
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
fremde
5946 78e6 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
fremde
Otóż problem z ludźmi polega na tym, iż bez względu na to, jak bardzo im się wydaje, że znają innych, naprawdę nie wiedzą o nich nic, ponieważ nie mają pojęcia, co ci inni o nich sądzą.
— Jonathan Carroll – Na pastwę aniołów
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
fremde
mnie w życiu już nic dobrego nie spotka.
— a czy kiedyś spotkało? /21:53
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
fremde
jestem niczyja.
a chciałabym być czyjaś.
chciałabym być Twoja.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
fremde
3292 73cf 390
Reposted fromlittlefool littlefool viafoods foods
fremde
Życie jest tym, co ci się zdarza, kiedy pilnie sporządzasz swoje inne plany
— John Lennon
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacytaty cytaty

July 05 2015

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

June 28 2015

fremde
8749 60f1 390
fremde
4066 bd82 390
fremde
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

brownshhugar:

Person: So, what are your interests?

Me: 

image
fremde
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
fremde
3628 fdec 390
Reposted fromfoods foods
fremde
a ja chciałem iść powoli żeby posłuchać jak najwięcej Twojego głosu
— :)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytaty cytaty
fremde
fremde
6145 f194 390
Reposted frominverosimil inverosimil viagwiazdeczka gwiazdeczka
fremde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl