Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

fremde
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viaendlesslove16 endlesslove16
fremde
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaendlesslove16 endlesslove16
fremde
4185 726e 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viascorpix scorpix
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaJosette Josette
fremde
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
4784 ee75 390
Reposted fromlanni lanni viacytaty cytaty
fremde
Reposted frommefir mefir
fremde
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
fremde
5282 c0ff 390
Reposted fromrenirene renirene viaaisolro aisolro
fremde

I could never be yours but thank you for making me who I am today.

— M.I.
Reposted fromumorusana umorusana viaawaken awaken
0995 f5a7 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaawaken awaken
fremde
1158 2563 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaawaken awaken
fremde
fremde
Reposted fromatranta atranta viascorpix scorpix
fremde
fremde
fremde
5479 326e 390
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacytaty cytaty
fremde
1326 1d97 390
Reposted fromnaciol naciol viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
Reposted fromsowaaa sowaaa viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl