Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

fremde
Reposted fromsowaaa sowaaa viaawaken awaken
fremde

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viairbjarbirb irbjarbirb

July 06 2015

fremde
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców ", nie nauczycieli" - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaaisolro aisolro
fremde
2282 933e 390
Reposted frombiru biru viaaisolro aisolro
fremde
fremde

Czekałam cierpliwie. Po tylu latach człowiek uczy się czekania. Umie czekać. Czekałam.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viacytaty cytaty
fremde
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.
— tradycyjnie samotna
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viacytaty cytaty
fremde
Bratnia dusza to ktoś, kto rozumie Cię lepiej niż ktokolwiek inny, kocha Cię bardziej niż ktokolwiek inny, będzie przy Tobie zawsze, bez względu na wszystko.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacytaty cytaty
fremde
2832 7cb7 390
fremde
...
Reposted fromweightless weightless viapimpmyheart pimpmyheart
6148 8079 390

nicethingsinuglyhandwriting:

I have so much of you in my heart // John Keats.

fremde
7717 b5fd 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viapimpmyheart pimpmyheart
fremde
4951 2fe8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapimpmyheart pimpmyheart
fremde


REEM ACRA Pre-Fall 2015 — Details
fremde
4706 c7bd 390
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viapimpmyheart pimpmyheart
fremde
1307 243f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
fremde
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
fremde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl