Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

fremde
0241 c697 390
fremde
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
Życie mi milczy bez jego głosu.
— Katarzyna Wołyniec
fremde
7508 8798 390
Reposted fromladymartini ladymartini viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
3923 37df 390
Reposted fromcocomove cocomove viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
0701 5eea 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
4014 41ba 390
Reposted from1985 1985 viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
0815 3a2b 390
3751 3afd 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
Łatwo poznać, kiedy działamy wbrew sobie, bo nagle zaczyna nam być smutno, czujemy się niedoceniani, mamy przekonanie, że inni nie wiedzą, jacy jesteśmy naprawdę. Zaczynamy czuć do siebie albo do ludzi żal - o to, że nas nie znają.
Reposted fromavooid avooid viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
Obiecaj mi proszę, że to nie było nasze ostatnie spotkanie.
— ja. dzisiaj. myśląc, co by było gdyby.
Reposted fromhesiamela hesiamela viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
— pierdolony.soup.
Reposted frompierdolony pierdolony viairbjarbirb irbjarbirb
fremde

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
Nie rezygnuje się z ludzi, których się kocha.
— Gossip Girl
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
I nawet stojąc na wyciągnięcie ręki można za kimś tęsknić.   
Reposted fromohshit ohshit viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
         DO ILU TRZEBA LICZYĆ , KIEDY SIĘ LICZY NA FACETA? :]
fremde
Uwielbiam, gdy tak leżysz obok mnie i najzwyczajniej na świecie, po prostu jesteś.
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
Cały czas walczyli ze sobą.
I codziennie prowokowali się nawzajem.
Ale bez względu na różnice mieli jedna istotna cechę wspólna

Szaleli za sobą...
— The Notebook
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viairbjarbirb irbjarbirb
fremde

TAK, czuję się lepiej, kiedy napiszesz do mnie pierwszy.

Reposted frommefir mefir viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl