Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

fremde
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaJosette Josette
fremde
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viaJosette Josette
fremde
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaJosette Josette

October 09 2017

fremde
przepraszam za szczerość, po prostu już nie wytrzymuję bez Ciebie.
— 13-04-2014
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
fremde
2663 0d73 390
Reposted fromberabirsza berabirsza viaaisolro aisolro
fremde
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viaaisolro aisolro
fremde
fremde
Czasem nie sposób wyrwać czyjeś serce z własnego ciała.
— Żulczyk
Reposted from21gramow 21gramow viaaisolro aisolro
fremde
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viaaisolro aisolro
Seduction is about intelligence and wit. Someone who makes me laugh has every chance to seduce me.
Riccardo Tisci

(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
3920 010c 390
fremde
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
6003 4400 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
5999 cd7c 390

October 08 2017

fremde
Nie rozpamiętuj, bo się wykończysz.
Reposted fromte-quiero te-quiero viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
6787 d855 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viairbjarbirb irbjarbirb
fremde

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
serio mnie boli, że się nie odzywasz.
— ...
Reposted frombadgal badgal viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
6616 7874 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl