Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

fremde
fremde
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
fremde

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viabeltane beltane
fremde
5738 cfab 390
Reposted frommociumpanie mociumpanie viabeltane beltane
fremde
9848 ebdd 390
Reposted from4777727772 4777727772 viabeltane beltane

October 11 2017

fremde
3923 37df 390
Reposted fromcocomove cocomove viaaisolro aisolro
fremde
6879 7271 390
Reposted frompoppyseed poppyseed viaaisolro aisolro
fremde
Bez względu na wszystko ja się już nie odkocham.
— Barbara O'Neal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
fremde
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares viaawaken awaken
fremde
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaawaken awaken
fremde
Nie mówiliśmy dużo, ale dużo między nami się działo.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
fremde
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viaawaken awaken
fremde
Spójrz, jak na nią działasz. 

Patrz tylko, jak ją zmieniasz. 
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaawaken awaken
fremde

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromsilkydreams silkydreams viaawaken awaken
fremde

This is torturous
Electricity between both of us
And this is dangerous
'cause I want you so much
But I hate your guts
I hate you
— Daughter, Landfill
Reposted fromiblameyou iblameyou viaawaken awaken

October 10 2017

fremde
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
4855 c4e9 390
fremde

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.

Reposted fromdobby dobby viaendlesslove16 endlesslove16
fremde
- I to cię gnębi? Że twoim zdaniem za mało się znamy?
- Nie - odrzekła. - Gnębi mnie to, że nie mam pewności, czy kiedykolwiek się dobrze poznamy.
— Sparks
Reposted fromSalute Salute viaendlesslove16 endlesslove16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...