Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

fremde
8070 2cf6 390
Reposted fromowca owca viazabka zabka
1885 4251 390

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

fremde
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania, a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem, a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16, a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni, by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli, a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj. 
— doubleespresso
Reposted fromlovvie lovvie viazabka zabka
fremde
Reposted fromshakeme shakeme viazabka zabka
fremde
Wczoraj widziałam Pana, który siedział w autobusie, włączył sobie messangera, i sprawdzał czy nie ma nowych wiadomości, nie miał.  Tak jak i on, ja też tak robię, i wiele ludzi czeka na wiadomości które nie nadchodzą. Więc zaczął przewijać facebooka, tyle ludzi obok, niby wszystko mamy, ale nie mamy z kim naprawdę pogadać. Na co nam tysiące znajomych, których mijamy, a jedyne co nas łączy to puste hej na ulicy rzucone od niechcenia, łączyła nas szkoła, praca, czy po prostu poznali nas inni znajomi, być może mamy ich w znajomych, żeby o nich pamiętać, bo wspomnienia, i po prostu sprawdzić co robią, bo sami nam nie powiedzą, a my im, bo nie spytają, a my nie odpowiemy, bo tak naprawdę nie rozmawiamy, nie próbujemy rozmawiać, a może nie chcemy? Boimy się? Narzucać? A co z tego! Życie jest jedno, naprawdę, a my je marnujemy taka jest prawda. Bo nie wiesz kiedy umrzesz, a możesz każdego dnia, więc obudź się i wyjdź z tego marazmu, żyj, ciesz się, popełniaj błędy, ucz się, zdobądź to co chcesz, życie jest jedno, nie mamy trzech, to nie jest gra, telefonu po śmierci nie użyjemy. I co z tego, że był nasz?.. puste pudełko  /skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 01 2019

fremde
8268 bfa8 390
fremde
fremde
fremde
6010 1d27 390
Reposted fromsoftboi softboi viabeltane beltane
fremde
6064 5545 390
Reposted fromsoftboi softboi viabeltane beltane
fremde
5876 74e5 390
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viabeltane beltane
fremde

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
fremde
fremde
6268 7c28 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabeltane beltane
fremde
6994 3602 390
Reposted fromsoftboi softboi viaawaken awaken

February 24 2019

fremde
2371 94ef 390
Reposted fromhare hare viaawaken awaken
fremde
2100 de22 390
fremde
1446 446c 390
Reposted fromPoranny Poranny viabeltane beltane
fremde
6173 c238 390
Reposted fromsoftboi softboi viabeltane beltane
fremde
9789 3743 390
Reposted fromkrn krn viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl