Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2020

fremde
fremde
4558 0fe9 390
Reposted fromhrafn hrafn viaretaliate retaliate
fremde
fremde
fremde

February 06 2020

fremde
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
— ..
fremde
Jasne, że głupio tęsknić za kimś, z kim ci się nie układało. Ale nie wiem, fajnie było mieć kogoś, z kim można się kłócić.
— via. podniecenia
fremde
Dawno temu nauczyłam się, że powstrzymywanie łez jest mniej bolesne niż płacz.
— „Pan Romantyczny” Leisa Rayven
fremde
Ten, kto boi się przegrać, już przegrał. Strach tnie głębiej niż miecze.
— Gra o tron - George R.R. Martin
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viacytaty cytaty
fremde
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
fremde
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
fremde
3893 8ceb 390
Reposted fromxawery xawery viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni
fremde
Przecież my nawet nie mieliśmy siebie w planach .

— malutka '
Reposted fromhihootka hihootka viairbjarbirb irbjarbirb
fremde
8826 fb79 390
fremde
fremde
1298 7d62 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawaken awaken
fremde
fremde
fremde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl